Časopis Gastroenterologie a hepatologie vyhlašuje soutěž o dvě nejlepší původní práce!


Vážení členové České gastroenterologické společnosti,
časopis Gastroenterologie a hepatologie vypisuje i pro letošní rok soutěž o dvě nejlepší původní práce.

Podmínky:
1. Do soutěže budou automaticky zařazeny všechny původní práce publikované v tomto periodiku v roce 2017.
2. Práce budou hodnoceny členy redakční rady.
3. Hlavními kritérii hodnocení budou odborná úroveň, originalita a přínos zveřejněných údajů.
4. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v časopise Gastroenterologie a hepatologie 1/2018.

Každá z vítězných prací bude ohodnocena částkou 30 000 Kč.

Instrukce pro autory naleznete na webových stránkách časopisu – http://www.csgh.info/cs/intro. V případě zájmu o publikování vkládejte své práce do redakčního systému Open Journal Systems – http://redakce.ambitmedia.cz/index.php/gh.

Těšíme se na Vaše příspěvky!
Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie