Cookies

Dovolujeme si Vás informovat, že Česká lékařská společnost J. E. Purkyně z.s., organizační složka Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, IČO: 00444359, se sídlem Sokolská 490/31, 120 00, Praha 2, registrována Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 1190 (dále jen „Správce“) využívá na svých webových stránkách cookies, a to pro zajištění funkčnosti, optimalizaci a výkonu webových stránek a pro reklamní a marketingové účely (přizpůsobení reklamy preferencím uživatele).

Z hlediska zpracování osobních údajů Správce zpracovává cookies za účelem:

– zajištění optimalizace a výkonu webových stránek (např. pro zrychlení zpracování požadavku uživatele, zapamatování předvolby apod.);

– přizpůsobení reklamy zájmům a preferencím uživatele stránky.

Informace získané na základě cookies k výše uvedeným účelům zpracovává Správce na základě Vašeho souhlasu, který jste vyjádřili Vaším nastavením prohlížeče. Ten máte právo kdykoliv odvolat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Výše uvedené se nedotýká tzv. technických cookies, které jsou využívány pro zajištění základních funkcí webových stránek. K využíváním takových cookies není vyžadován souhlas uživatele.

Správce na stránkách využívá služby Google Analytics pro vytváření interních statistik o návštěvnosti stránek. Toto zpracování provádí na základě oprávněného zájmu na zlepšování svých služeb pro uživatele stránek. Tyto údaje Správce nezpřístupňuje žádným příjemcům, kromě společnosti Google Inc., která službu Google Analytics poskytuje a je jeho zpracovatelem a České lékařské společnosti J. E. Purkyně z.s., organizační složce Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, IČO: 00444359, se sídlem Sokolská 490/31, 120 00, Praha 2, která webové stránky spravuje a je též v pozici zpracovatele. Více informací o službě Google Analytics lze najít zde.

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů či právo podat stížnost u dozorového úřadu.