Atrofická gastritida/intestinální metaplázie

atrofická gastritida/intestinální metaplázie kontrola v intervalu
bez dysplázie mírná nebo středně těžká atrofie limitovaná na antrum
bez intestinální metaplázie
není indikována
intestinální metaplázie limitovaná na atrum nebo tělo 3 roky1 není indikována
extenzivní atrofie nebo intestinální metaplázie
(postihující antrum i tělo)
1-2 roky2 3 roky
s dysplázií3 nízkého stupně 12 měsíců
vysokého stupně 6 měsíců
neuroendokrinní tumor 1. typu á 12-24 měsíců

1rodinná anamnéza karcinomu žaludku, inkompletní intestinální metaplázie, autoimunitní gastritida nebo perzistující infekce H. pylori
2rodinná anamnéza karcinomu žaludku u příbuzného prvního stupně
3vhodné endoskopické přehodnocení v referenčním centru 
Základem je kvalitní vyšetření přístrojem s vysokým rozlišením s možností elektronického zvýraznění slizničního reliéfu případně (zvětšovací) chromoendoskopie po dobu nejméně 7 minut s dostatkem biopsií (minimálně 4 separátní vzorky: 2x antrum, 2x tělo; vždy velké a malé zakřivení).
Nutná detekce, staging a případně resekce všech viditelných lézí.
Všichni pacienti by měli být testováni na přítomnost H. pylori a v případě pozitivity eradikováni.

Literatura:
Pimentel-Nunes P et al. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): ESGE, EHMSG, ESP and SPED guideline update 2019. Endoscopy 2019;51:365-388.
Delle Fave G et al. ENETS Consensus Guidelines Update for Gastroduodenal Neuroendocrine Neoplasms. Neuroendocrinology 2016;103:119–124.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz