Barrettův jícen

Barrettův jícen – vstupní endoskopie vstupní terapie termíny kontrol při absenci dysplázie
bez dysplázie do 3 cm délky bez za 6-12 M á 3-5 R1
nad 3 cm délky bez za 6-12 M á 2-3 R1
s dysplázií lehkého stupně2 RFA3, EMR3, 4 za 3-6 M za 3-6 M za 3 R á 3-5 R
těžké stupně EMR/ESD/RFA5 za 3-6 M za 3-6 M za 6-12 M á 1-2 R
s časným adenokarcinomem EMR/ESD5 á 3 M 1. R á 6 M 2. R á 1 R6

Základem je kvalitní vyšetření přístrojem s vysokým rozlišením s možností elektronického zvýraznění slizničního reliéfu po dobu nejméně 1 min/cm cirkumferentního postižení, včetně biopsií všech viditelných lézí a náhodných biopsii dle Seattle protokolu (čtyřkvadrantová biopsie á 2 cm).
Nutná detekce, staging a případně resekce všech viditelných lézí.
1pokud trvá benefit pro pacienta (většinou do 75 let)
2nutné potvrzení druhým čtením patologem centra z biopsií velkokapacitními kleštěmi nejméně při 2 endoskopiích při absenci viditelných zánětlivých změn
3alternativou pouze sledování á 6 M u pacientů s vysokým rizikem endoskopické terapie
4viditelné léze/individuálně u krátkého segmentu
5alternativou chirurgická terapie

Literatura: Martínek J et al. Standardy ČGS – endoskopická léčba pacientů s Barrettovým jícnem a časnými neopláziemi jícnu. Gastroent Hepatol 2013;67:479-87.
6National Comprehensive Cancer Network. NCCN Guidelines Version 2.2018 Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers 05/22/2018.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

EMR – endoskopická slizniční resekce, ESD – endoskopická submukózní disekce, RFA – radiofrekvenční ablace, M – měsíc, R – rok