Jícnové varixy

Jícnové varixy – vstupní endoskopický nález1
onemocnění bez varixů malé varixy velké varixy
progredující2 2 R 1 R indikována terapie4
plně kontrolované3 3 R 2 R

1Vstupní horní endoskopie indikována v době diagnózy.
2trvající abúzus alkoholu, nedosažená SVR,…
3dlouhodobá abstinence alkoholu, dosažená SVR,…
4Terapie NSBB nebo endoskopickou ligací je indikována u velkých varixů, malých varixů s rizikovými faktory (červené skvrny, Child Pugh C); ke zvážení je u malých varixů bez rizikových faktorů.

Literatura:
Fejfar T et al. Léčba krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze. Gastroent Hepatol 2017;71:105-116.
De Franchis et al. Expanding consensus in portal hypertension. J Hepatol 2015;63:743-752.

Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

R – rok, SVR – setrvalá virologická odpověď, NSBB – neselektivní betablokátor (carvedilol)