Zvýšené riziko spinocelulárního karcinomu jícnu

Pacienti indikovaní ke screeningu spinocelulárního karcinomu jícnu:

  • nemocní kurativně léčení pro nádory v oblasti ORL a stomatologické
  • nemocní kurativně léčení pro plicní nádory
  • achalázie
  • stav po poleptání jícnu (>10 let)
  • tylóza
spinocelulární epitel vstupní terapie termíny kontrol při absenci dysplázie
bez dysplázie bez není určeno (á ≥3 R)
s dysplázií EMR/ESD/RFA za 1 R za 2 R á 3 R
s časným karcinomem EMR/ESD á 3-6 M po 2 R á 1 R po 2 R á 3-5 R

Základem je kvalitní vyšetření přístrojem s vysokým rozlišením s možností elektronického zvýraznění slizničního reliéfu a s použitím chromoendoskopie Lugolovým roztokem.
Nutná detekce, staging a případně resekce všech viditelných lézí.

Literatura: Bisschops R et al. Performance measures for upper gastrointestinal endoscoopy: ESGE quality improvement initiative. Endoscopy 2016;48:843-64.
Martínek J et al. Standardy ČGS – endoskopická léčba pacientů s Barrettovým jícnem a časnými neopláziemi jícnu. Gastroent Hepatol 2013;67:479-87.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

EMR – endoskopická slizniční resekce, ESD – endoskopická submukózní disekce, RFA – radiofrekvenční ablace, ORL – otorinolaryngologické