Dobrodružství endoskopie – článek prof. MUDr. Juliuse Špičáka, CSc.


Dne 18. 3.  2017 byl otištěn v deníku Mladá Fronta DNES článek člena výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP,  prof. MUDr. Juliuse Špičáka, CSc. Textový přepis článku s názvem Dobrodružství endoskopie naleznete zde.