Dr. Bares Awards 2017


Farmaceutická společnost PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje soutěž Dr. Bares Award pro rok 2017 ve dvou soutěžních kategorií Publication a Idea.

Soutěž v kategorii Publication probíhá od 20. 8. 2017 do 3. 3. 2018, a to ve třech navazujících úrovních: a) základní hodnocení, b) národní hodnocení a c) mezinárodní hodnocení.

Soutěž v kategorii Idea probíhá v období od 15. 9. 2017 do 30. 6. 2018 a má dvě úrovně posuzování – základní posouzení a expertní posouzení.

V rámci soutěže Dr. Bares Award jsou jednotlivé soutěžní kategorie na sobě nezávislé a každá z nich se řídí vlastními pravidly. Obecná ustanovení soutěže naleznete zde.