Ediční plán pro nadcházející čísla časopisu Gastroenterologie a hepatologie


Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie uvítá originální vědecké články, výsledky studií, přehledové články, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí společnosti. Více informací včetně pokynů pro autory nalezne zde

Ediční plán časopisu do konce roku 2016:

2016; 70(5) – Gastrointestinální onkologie (MUDr. Suchánek / prof. Mlkvý)
Termín pro zaslání článků k recenzi přes OPEN JOURNALS SYSTEM (OJS): 15. 8. 2016
Termín vydání: 25. 10. 2016

2016; 70(6) Dětská gastroenterologie a hepatologie (MUDr. Mitrová / MUDr. Čierna) 
Termín pro zaslání článků k recenzi přes OPEN JOURNALS SYSTEM (OJS): 26 . 9. 2016
Termín vydání: 16. 12. 2016