Galerie předsedů ČGS


prof. MUDr. Jiří Scheiner
Funkční období: 1945-1946

prof. MUDr. Jiří Diviš
Funkční období: 1946-1951

prof. MUDr. Josef Mašek
Funkční období: 1951-1956

prof. MUDr. Konstantin Čárský, DrSc.
Funkční období: 1956-1960

prof. MUDr. Karel Herfort, DrSc.
Funkční období: 1960-1964

prof. MUDr. Zdeněk Kojecký, DrSc.
Funkční období: 1964-1968

prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.
Funkční období: 1969-1973

prof. MUDr. Josef Mašek
Funkční období: 1973-1977

prof. MUDr. Mojmír Fučík
Funkční období: 1977-1986

doc. MUDr. Markéta Jablonská, DrSc.
Funkční období: 1986-1989

prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
Funkční období: 1990-1994

doc. MUDr. Jan Kotrlík, DrSc.
Funkční období: 1994-1998

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Funkční období: 1998-2002

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Funkční období: 2002-2010

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Funkční období: 2010-2014

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Funkční období: 2014 - 2018

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Funkční období: 2018 - 2022