Gastro 2021 Prague / A Joint Meeting WGO/CSG


Světová gastroenterologická organizace (World Gastroenterology Organization – WGO) a Česká gastroenterologická společnost pořádají v Praze kongres (9. – 11. 12. 2021) v hybridní podobě s preferencí prezenční účasti. Registrujte se prostřednictvím stránek akce