Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi


V nakladatelství GRADA vyšla nová kniha Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi kolektivu autorů pod vedením genetičky doc. MUDr. Lenky Foretové, Ph.D. z Masarykova onkologického ústavu. V návaznosti na činnost FAP registru a pracovní skupiny ČGS byl ke spoluautorství kapitoly Adenomatózní polypózní syndromy přizván MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. Publikace je tak výsledkem mezioborové spolupráce, především s genetiky a onkology.Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi.