Kasafírkova cena za rok 2020


V rámci Postgraduálních dní ČGS 2020 byla předána Kasafírkova cena MUDr. Janě Krajčíové z IKEMU za publikaci Radiofrequency Ablation in Patients with Barrett´s Esophagus related Neoplasia – Long-Term Outcomes in the Czech National Database. Vítězka získala šek na částku 50 000 Kč, kterou sponzoruje firma Ferring Pharmaceuticals. Gratulujeme vítězce!