Smuteční oznámení o úmrtí MUDr. Marka Beneše


S hlubokou bolestí oznamuji, že po krátké nemoci zemřel skvělý člověk, doktor Marek Beneš.

Marek nastoupil na Kliniku hepatogastroenterologie IKEM téměř před dvaceti lety. Rychle se vypracoval na výborného internistu, všestranného  hepatogastroenterologa a endoskopistu. Před několika lety si zvolil svébytnou dynamicky se rozvíjející a velmi perspektivní superspecializaci bariatrickou endoskopii a záhy se stal ve spolupráci s izraelskými a belgickýmí týmy  mezinárodně uznávaným odborníkem. Podmínkou úspěchu této léčby je mezioborová spolupráce a zde i mimořádně důvěra pacienta a právě tady  Marek uplatnil svou jedinečnou lidskost a schopnost komunikace.

Vizitka jeho odborných a vědeckých schopností: Jako v jiných oborech je nejprestižnějším fórem Americký gastroenterologický kongres DDW.  Patnáct tisích účastníků, každá prezentace je úspěchem, orální mimořádným, v rámci plenárního panelu jedinečným, a to se Markovi podařilo jako jedinému reprezentantu naší komunity v mnohaleté historii.

Ale profesní úspěchy jsou jen jednou  stránkou osobnosti a není to to, proč se Marek stal jednou z neodmyslitelných tváří pracoviště i celého IKEM a součástí života nás všech.  Měl jedinečný dar pohybu v komplikované společnosti –  všestranně velmi úspěšný, hezká rodina, hezká práce, hezký život, ale nikdy na něčí úkor. Vždy dobře naladěn, naprosto spolehlivý,  připraven pomoci, byl kamarádem všech, aniž by podlézal. Marku, nikdy nezapomeneme.

Julius Špičák

Dopis na rozloučenou od doc. Drasticha