Členství


KDE A JAK ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých odborných společností se vede centrálně v sekretariátu ČLS JEP.

Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v odborných společnostech musí vyplnit „Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně“, po vyplnění osobních údajů vybere zájemce členství v České gastroenterologické společnosti, případně jejích sekcích. Přihláška je zařazena ke schválení na dalším zasedání výboru ČGS a poté se zájemce stává řádným členem ČGS.

Evidenci členů vede Centrální evidence členů ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

tel.: 224 26 62 23, 224 26 62 16
fax: 224 26 62 12
e-mail: cle@cls.cz, cls@cls.cz

Pro informace týkající se členských příspěvků kontaktujte kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP.

Změny Vašich údajů (adresa, změna příjmení apod.) můžete upravovat v profilu člena.

cenik (1)

Členský příspěvek činí 400 Kč za ČLS JEP (jste-li členem více organizačních složek České lékařské společnosti  JEP, platí se pouze jedenkrát) + 900 Kč za ČGS (součástí je předplatné časopisu Gastroenterologie a hepatologie)

Členství v jednotlivých sekcích společnosti je pro členy ČGS zdarma.

Duální členství ČGS / ESGE

Na základě smlouvy mezi ČGS a ESGE o duálním členství nabízí Česká gastroenterologická společnost svým členům možnost zvýhodněného členství v European Society of Gastrointestinal Endoscopy za snížený poplatek 150 EUR. Více informací naleznete zde.

Pokud máte o zvýhodněné členství v ESGE zájem a jste členem ČGS, kontaktujte sekretariát ČGS na mailu: pfeiferova.martina@gmail.com

 

Žádost o snížení členského příspěvku 

Žádost o zrušení členství