POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ČGS ČLS JEP


Vážení členové ČGS ČLS JEP,

V souladu se stanovami ČGS a ČLS JEP svolává výbor ČGS při příležitosti 6. Kongresu České gastroenterologické společnosti shromáždění členů ČGS.

Návrh programu:
• Volby předsednictva a komisí, schválení programu
• Zpráva o činnosti výboru
• Zpráva o hospodaření
• Zpráva revizní komise
• Zpráva Endoskopické sekce
• Zpráva Sekce mladých gastroenterologů
• Zpráva Sekce ambulantních gastroenterologů
• Diskuse
• Návrh závěrečného usnesení

Pozvánka s programem shromáždění členů je publikována na webu ČGS a rozeslána elektronicky všem členům.

Shromáždění se uskuteční 1. prosince 2017, 10:10, sál Diamant, Clarion Congress hotel Ostrava.