Pracovní jednání České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


Ve dnech 12. – 13. 4. 2018 se konalo výjezdní zasedání České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGS ČLS JEP). Ve čtvrtek dopoledne
nejprve zasedal výbor společnosti, dále navazovalo setkání s partnery a poté se členové výboru sešli s jihomoravskými gastroenterology. V pátek proběhlo setkání výboru se zástupci kraje, měst a nemocnic, akce byla zakončená tiskovou konferencí.

Více informací získáte v sekci Tiskové zprávy