Predikce výsledku EMR v tračníku

Predikce výsledku endoskopické slizniční resekce v tračníku
(SMSA score – Size, Morphology, Site, Access)

Velikost 0mm
Morfologie
Místo
Přístup
*periapendikální, peridivertikulární, ileocékální chlopeň
SMSA
počet bodů
čas výkonu (min)
technický úspěch (%)
významné krvácení po výkonu (%)
rekurence (%)
Poznámky:

  • významné krvácení: vyžadující hospitalizaci nebo další endoskopický výkon
  • riziko perforace při výkonu kolem 2 % se v jednotlivých skupinách neliší
  • riziko odložené perforace do 0,6 % s hodnotou skóre nesignifikantně stoupá
  • rekurence: uvedena je vyšší z hodnot endoskopické a histologické rekurence

Literatura: Sidhu M et al. The size, morphology, site, and access score predicts critical outcomes of endoscopic mucosal resection in the colon. Endoscopy 2018;50:684-692.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz