Screeining kolorektálního karcinomu

Rada pro screening kolorektálního karcinomu

Rada pro screening kolorektálního karcinomu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP zajišťuje koordinaci screeningového procesu, garantuje dodržování standardů zdravotnických zařízení pro screeningovou kolonoskopii a zajišťuje evaluaci screeningového programu.

Ve své činnosti Rada úzce spolupracuje s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) a také s Národním screeningovým centrem Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (NSC).

Členové Rady se schází v pravidelných intervalech několikrát ročně.

Vedení rady

Předseda

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Tel: 973 208 343
E-mail: miroslav.zavoral@uvn.cz

Místopředseda

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Tel: 973 203 063
E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz

Vědecký sekretář

MUDr. Tomáš Grega, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Tel: 973 203 050
E-mail: tomas.grega@uvn.cz

Regionální koordinátoři a výkonní zástupci

Praha – jih

Regionální koordinátor

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
IKEM Praha
Tel: 236 054 016
E-mail: julius.spicak@ikem.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.
IKEM Praha
Tel: 236 053 282
E-mail: lukas.bajer@ikem.cz

Praha – západ

Regionální koordinátor

prof. MUDr. Radan Keil, CSc.
Fakultní nemocnice Motol
Tel: 224 434 000
E-mail: radan.keil@fnmotol.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Štěpán Hlava
Fakultní nemocnice Motol
Tel: 224 434 001
E-mail: stepan.hlava@gmail.com

Praha – východ

Regionální koordinátor

MUDr. Jan Matouš, Ph.D.
FNKV Praha
Tel: 267 162 719
E-mail: jan.matous1@fnkv.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Ivana Cibulková
FNKV Praha
Tel: 267 162 719
E-mail: ivana.cibulkova@fnkv.cz

Pardubický kraj

Regionální koordinátor

MUDr. Darko Klobučar
Pardubická nemocnice
Tel: 466 014 203
E-mail: darko.klobucar@nempk.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Josef Kubát
Pardubická nemocnice
Tel: 466 014 203
E-mail: josef.kubat@nempk.cz

Jihočeský kraj

Regionální koordinátor

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Nemocnice České Budějovice
Tel: 387 876 701
E-mail: bortlik.martin@nemcb.cz

Výkonný zástupce

prim. MUDr. Ivo Horný
Nemocnice Strakonice
Tel: 383 314 328
E-mail: ivo.horny@post.cz

Karlovarský kraj

Regionální koordinátor

MUDr. Jiří Štuksa
Gastrocentrum Karlovy Vary
Tel: 353 230 776
E-mail: stuksa@post.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Tomáš Frantal
Karlovarská krajská nemocnice
Tel: 354 225 400
E-mail: tfrantal@gmail.com

Plzeňský kraj

Regionální koordinátor

MUDr. Karel Balihar, Ph.D.
FN Plzeň
Tel: 377 103 324
E-mail: balihar@fnplzen.cz

Výkonný zástupce

prim. MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
FN Plzeň
Tel: 377 103 331
E-mail: kozeluhova@fnplzen.cz

Ústecký kraj

Regionální koordinátor

prim. MUDr. Jiří Stehlík
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Tel: 477 112 430
E-mail: jiri.stehlik@kzcr.eu

Výkonný zástupce

MUDr. Jakub Stehlík
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Tel: 477 112 433
E-mail: jakub.stehlik@kzcr.eu

Liberecký kraj

Regionální koordinátor

prim. MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Nemocnice Liberec
Tel: 485 312 679
E-mail: karel.dvorak@nemlib.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Vojtěch Procházka
Nemocnice Liberec
Tel: 485 312 679
E-mail: vojtech.prochazka@nemlib.cz

Královéhradecký kraj

Regionální koordinátor

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Tel: 495 834 240
E-mail: rejchrt@lfhk.cuni.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Paula Morávková
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Tel: 495 834 240
E-mail: paula.moravkova@fnhk.cz

Kraj Vysočina

Regionální koordinátor

MUDr. Marie Tomanová
Nemocnice Jihlava
Tel: 567 157 444
E-mail: tomanovam@nemji.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Tereza Jelínková
Nemocnice Jihlava
Tel: 567 157 195
E-mail: jelinkovat@nemji.cz

Jihomoravský kraj

Regionální koordinátor

doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno
Tel: 543 136 205
E-mail: jan.trna@mou.cz

Výkonný zástupce

bude upřesněno

Zlínský kraj

Regionální koordinátor

MUDr. Michal Varga
Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín
Tel: 577 552 512
E-mail: varga@bnzlin.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Petra Koňaříková
Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín
Tel: 577 552 512
E-mail: petra.konarikova@bnzlin.cz

Moravskoslezský kraj

Regionální koordinátor

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Tel: 558 415 305
E-mail: vitekp@nemfm.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D.
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Tel: 558 415 307
E-mail: kajzrlikova@nemfm.cz

Olomoucký kraj

Regionální koordinátor

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
FN Olomouc
Tel: 588 442 726
E-mail: vlastimil.prochazka@fnol.cz

Výkonný zástupce

MUDr. Adam Chudoba
FN Olomouc
Tel: 588 443 273
E-mail: adam.chudoba@fnol.cz

Ostatní zástupci

Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP

MUDr. Michal Pročke
Tel: 604 219 037
E-mail: michal.procke@post.cz

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Tel: 224 818 214
E-mail: seifert@terminal.cz

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
Tel: 585 234 444
E-mail: skrivanek@g-centrum.cz

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

MUDr. Petr Kocna, CSc.
Tel: 224 964 268
E-mail: kocna@lf1.cuni.cz

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Tel: 778 543 692
E-mail: majek@med.muni.cz

Mgr. Ondřej Ngo
Tel: 775 892 509
E-mail: ngo@med.muni.cz