Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení statutu screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu


Na webových stránkách MZ ČR již byl zveřejněn  Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení statutu screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu.