SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ČGS ČLS JEP


V souladu se stanovami ČGS a ČLS JEP svolává výbor České gastroenterologické společnosti

při příležitosti 17. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dní v Karlových Varech

 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ČGS ČLS JEP

Datum:                2. prosince 2022

Čas:                      10:30 hodin

Místo konání:    Velký sál hotelu Thermal, Karlovy Vary

 

Program:

1. Volby předsednictva a komisí, schválení programu

2. Zpráva o činnosti výboru ČGS

3. Zpráva o činnosti rady Endoskopické sekce

4. Zpráva o činnosti rady Sekce ambulantních gastroenterologů

5. Zpráva o činnosti rady Sekce mladých gastroenterologů

6. Zprávy pracovních skupin ČGS

7. Zpráva o hospodaření ČGS

8. Zpráva revizní komise

9. Schválení nově vzniklé pracovních skupiny pro motilitu GIT

10. Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČGS

11. Diskuse

12. Návrh závěrečného usnesení

 

 

Pozvánka s programem shromáždění členů je publikována

na webu ČGS a rozeslána elektronicky všem členům.