Smuteční oznámení prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.


Karel Lukáš

S lítostí oznamujeme, že dne 14.6.2024 zemřel ve věku nedožitých 82 let emeritní primář
MUDr. Karel Lukáš, CSc. Většinu svého profesního života věnoval gastroenterologii, byl dlouholetým primářem IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a až do nedávné doby na klinice aktivně pracoval. Výraznou měrou se podílel na postgraduálním vzdělávání, byl autorem mnoha oceněných učebnic a publikací. Zabýval se především střevními záněty a podílel se na zavádění nových léčebných postupů. Byl jedním z největších odborníků v Čechách v oblasti funkčních poruch trávení. Byl dlouholetým členem výboru České gastroenterologické společnosti a organizátorem mnoha odborných akcí. Ztrácíme v něm velkého odborníka s širokým přehledem nejen v gastroenterologii.

Praha, červen 2024

Za IV. interní kliniku VFN a 1. LF UK Praha

Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Smuteční oznámení