Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru (aktualizováno 20. 7. 2021)


Vážené kolegyně a kolegové,

 

vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě i v České republice, s ohledem na šíření infekce virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID – 19) i vzhledem ke specifikům gastrointestinální endoskopie (blízký kontakt mezi pacienty a personálem, tvorba aerosolu v průběhu horní endoskopie, riziko fekálně – orálního přenosu) vydává předsednictvo výboru ČGS ČLS JEP tyto informace k provozu endoskopické praxe. Cílem je chránit pacienty i zdravotnické týmy a udržet zdravotní péči v nejvyšší možné kvalitě. Text vzniká jako reakce na krizovou situaci na základě dostupných dat a diskuze expertů. Jsme připraveni doporučení změnit v případě vydání právně závazného pokynu, řešícího specifika našeho oboru nebo podle vývoje situace.

    

   Text je platný do vydání aktualizované verze.

    

   Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru (aktualizováno 20. 7. 2021)

   Epidemiologický dotazník (aktualizováno 30. 4. 2021)

   Důležité zdroje:
   1/ Doporučení ESGE/ESGENA zde:
   https://www.esge.com/assets/downloads/pdfs/general/ESGE_ESGENA_Position_Statement_gastrointestinal_endoscopy_COVID_19_pandemic.pdf

   https://www.esge.com/assets/downloads/pdfs/general/ESGE_ESGENA_Position_Statement_gastrointestinal_endoscopy_COVID_19_pandemic–an-update-2020/.pdf

   2/ Informační databáze UEG: 
   na stránkách UEG byl publikován seznam relevantních odkazů na doporučení, stanoviska i publikace se vztahem k infekci virem SARS-Co-V-2 a gastroenterologii/hepatologii
   https://www.ueg.eu/news/news/news-details/article/covid-19-scientific-information-for-the-digestive-health-community

   3/ Další zdroje:
   https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf
   http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
   https://www.giejournal.org/article/S0016-5107(20)30245-5/pdf

    

    Obsah obrázku obloha Popis byl vytvořen automaticky

    doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
    Předseda výboru ČGS ČLS JEP

    doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
    Vědecký sekretář výboru ČGS ČLS JEP