Stanovisko Pracovní skupiny pro IBD při ČGS ČLS JEP k vakcinaci proti onemocnění COVID-19 u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou


Členové Pracovní skupiny pro IBD se dne 13.1.2021 shodli na následujícím Stanovisku k vakcinaci proti onemocnění COVID-19 u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.