„Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě.“ ( L. N. Tolstoj)


Výbor České gastroenterologické společnosti oznamuje, že z účtu ČGS u ČLS JEP byla odeslána částka 100 000 Kč na humanitární konto Člověka v tísni, určené pro pomoc napadené Ukrajině. Vyjadřujeme solidaritu s utrpením našich evropských sousedů, v mnoha případech přátel a spolupracovníků. Jsme si vědomi, že naši kolegové a jejich děti umírají také za naše hodnoty.

Za výbor ČGS ČLS JEP

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.