Volby do rady Sekce mladých gastroenterologů pro období 2024-2028


Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje volby do rady Sekce mladých gastroenterologů pro období 2024-2028.

Volby proběhnou jednokolově elektronickou  formou

 

Výbor zvolil tyto členy volební komise (hlasováno jednotlivě):

MUDr. Barbora Pipek, Olomouc

Hlasování:  PRO 11 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., Hradec Králové

Hlasování:  PRO 10 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

MUDr. Naděžda Machková, Praha

Hlasování:  PRO 11 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

 

Harmonogram voleb:

Uzavření volebních seznamů:                 do 30. 6. 2024

Registrace elektronické volby:               do 31. 7. 2024

Nominace kandidátů (4):                        2. – 20. 9. 2024

Potvrzení kandidatur:                              21.- 3. 10. 2024

Vlastní volby (4):                                 7. – 20. 10. 2024

Schůze volební komise:                           21. – 31. 10. 2024

Ustanovení nových struktur:                 30. 11. 2024