Výběrové řízení na pořádání 17. vzdělávacích a postgraduálních gastroenterologických dní v Karlových Varech


Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství 17. vzdělávacích a postgraduálních gastroenterologických dní v Karlových Varech, 1. – 3. 12. 2022.

Vyzýváme zájemce, aby svou kandidaturu oznámili do 31. 10. 2021 na adresu předsedy ČGS ČLS JEP doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D., ondrej.urban@fnol.cz a v kopii na sekretariát ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com.

Vlastní výběrové řízení proběhne formou prezentace či videoprezentace na schůzi výboru ČGS dne 10. 11. 2021 od 19 hodin v Praze, Clarion Congress hotel, Freyova 33, Praha 9.

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informování do 14 dní od této prezentace.