Výběrové řízení na pořádání kongresu 2021


Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství 7. kongresu České gastroenterologické společnosti

Termín konání kongresu bude listopad 2021.

Vyzýváme zájemce, aby svou kandidaturu oznámili do 10. 3. 2020 na adresu předsedy ČGS ČLS JEP doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D., ondrej.urban@fnol.cz a v kopii na sekretariát ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com.

Vlastní výběrové řízení proběhne formou prezentace na schůzi výboru ČGS dne 18. 3. 2020 v 16 hodin v Hradci Králové.