Výsledky voleb do rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP


Vážení členové Sekce ambulantních gastroenterologů,

v souladu s usnesením výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) proběhly v termínu od 6. 9. 2021 do 19. 9. 2021 volby do rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS pro volební období 2021-2025.

Volební komise obdržela 20. 9. 2021 protokol o výsledku elektronické volby: hlasovalo 39 ze 68 oprávněných voličů (57 %). Vzhledem k tomu, že kolegové doc. MUDr. Martin BORTLÍK, Ph.D. , MUDr. Tomáš VAŇÁSEK a MUDr. Jan ŠŤOVÍČEK nepřijali svoji účast v nové radě, stanoví volební komise toto složení rady Sekce ambulantních gastroenterologů pro nové volební období:

MUDr. Luděk HRDLIČKA

MUDr. Michal PROČKE

prof. MUDr. Milan LUKÁŠ, CSc., AGAF

MUDr. Pavel KLVAŇA

Proti výsledku voleb lze podat stížnost písemně do jednoho měsíce od jeho vyhlášení na adresu volební komise (viz níže), o stížnosti rozhodne volební komise.

Výsledky voleb byly vyhlášeny zveřejněním na internetových stránkách ČGS.

 

Jiří Cyrany

Naděžda Machková

Štěpán Šembera

 

adresa volební komise:

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP z.s.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

předseda volební komise pro volby do rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS

Sokolská 490/31

12000 Praha 2