VÝSLEDKY VOLEB DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP v roce 2022


Vážené členky a členové ČGS ČLS JEP,

níže naleznete výsledky voleb do výboru a revizní komise České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

Zápis volební komise o výsledku voleb

Protokol o hlasování do výboru ČGS

Protokol o hlasování do revizní komise ČGS

Zvoleným kandidátům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů  v dalším rozvíjení oboru gastroenterologie!

Volební komise

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

předseda volební komise

 

MUDr. Naděžda Machková

členka volební komise

 

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

člen volební komise