Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu KRCA


Na webových stránkách MZ ČR již byla zveřejněna  Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu KRCA (Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)). Lhůta k dodání podkladů a žádosti je jen 30 dnů.