XVI. celostátní setkání celiaků ČR – 7.5.2016


Sdružení celiaků ČR pořádá každoročně v měsíci květnu u příležitosti Mezinárodního dne celiakie akci s odborným programem (ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester). Odborný program je tradičně propojen s prezentačním a výstavním programem předních výrobců bezlepkových potravin.

XVI. celostátní setkání celiaků ČR se uskuteční 7. května 2016 od 9:30 v Praze v areálu Emauzského kláštera, Vyšehradská 49, Praha 2.

Více o této akci naleznete v kalendáři akcí.