Zápis z plenární schůze ČGS 13.11.2015


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dne 13. listopadu 2015 proběhla v rámci 33. Českého a slovenského gastroenterologického kongresu Plenární schůze členů ČGS ČLS JEP. Mimo jiné byla přednesena zpráva o činnosti výboru ČGS, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Důležitou součástí schůze byla rovněž diskuze nad podobou nových stanov ČGS ČLS JEP, které byly posléze většinou zúčastněných členů společnosti schváleny.

Zápis z plenární schůze ČGS naleznete zde.