Zemřel prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 zemřel vynikající mezinárodně uznávaný chirurg, pedagog, vědec a člověk s velkým charakterem prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Byl dlouholetým členem České gastroenterologické společnosti a zastával i funkce ve výboru ČGS. Čest jeho památce.

za výbor ČGS ČLS JEP

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

předseda ČGS ČLS JEP