Zpráva o činnosti výboru ČGS 2020


V rámci Postgraduálních dní ČGS 2020 přednesl doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., předseda České gastroenterologické společnosti Zprávu o činnosti výboru ČGS.

Zpráva o činnosti výboru ČGS 2020 ( PPTX – 507MB )