Endoskopický výkon

Endoskopický výkon (riziko významného krvácení po dobu 30 dnů)
nízko/středně rizikový (≤2%) vysokorizikový (>2%)
gastroskopie včetně biopsie PEG/PEJ
koloskopie včetně biopsie EMR/ESD/ampulektomie
polypektomie <1 cm (cold snare) polypektomie ≥1 cm
ERCP bez sfinkterotomie
s balónovou dilatací papily a/nebo zavedením stentu
ERCP se sfinkterotomií
terapie varixů (včetně ligace)
EUS bez odběru vzorku a bez intervence EUS s odběrem vzorku nebo terapeutické
zavedení stentu jícnového, enterálního a kolonického dilatace striktur balónová nebo bužiová
endoskopická hemostáza APC endoskopická hemostáza (vyjma APC)
všechny typy diagnostické enteroskopie POEM
značení (včetně klipu, tetováže, elektrokoagulace) radiofrekveční, laserová a APC ablace

Upraveno dle: Abraham NS et al. ACG-CAG clinical practice guideline: management of anticoagulants and antiplatelets during acute gastrointestinal bleeding and the periendoscopic period. Am J Gastroenterol 2022;117:542-558.

Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie; PEJ – perkutánní endoskopická jejunostomie; EMR – endoskopická slizniční resekce; ESD – endoskopická submukózní disekce; ERCP – endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie; EUS – endoskopická ultrasonografie; APC – argonová plasmakoagulace; POEM – perorální endoskopická myotomie