Pozor renální funkce! (DOAC)

Při poklesu renálních funkcí nutné delší vysazení DOAC!

GF 30-50ml/min: dabigatran vysadit ≥72h

Literatura: Veitch AM et al. Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulation therapy, including DOAC. (BSG, ESGE). Endoscopy 2016;48:1-18.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz
Seznam zkratek: DOAC – direktní antikoagulancia, GF – glomerulární filtrace