Pozor renální funkce! (LMWH)

Při poklesu renálních funkcí nutná úprava dávky LMWH!

GF (ml/min) (údaje pro enoxaparin)
˂15 podávání není doporučeno (kromě zajištění hemodialýzy), možno UFH
15-30 podávání jednou denně (profylaxe 2000 IU, terapie 100 IU/kg), alternativa UFH
30-80 vhodné monitorování (anti Xa)
Literatura: Souhrn údajů o přípravku – Clexane. www.sukl.cz
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: LMWH – nízkomolekulární heparin, GF – glomerulární filtrace, IU – mezinárodní jednotky, UFH – nefrakcionovaný heparin