Pozor renální funkce! (LMWH)

Podávání nízkomolekulárního heparinu s ohledem na renální funkce

GF (ml/min) (údaje pro enoxaparin)
<15 podávání není doporučeno (kromě zajištění hemodialýzy), možno UFH1
15-30 podávání jednou denně (profylaxe 2000 IU, terapie 100IU/kg), alternativa UFH1
30-50 vhodné monitorování (anti Xa)
> 50 standardní dávkování, monitorování vhodné při extrémní hmotnosti2 a věku3
1UFH přerušit 4 hodiny před výkonem, nasadit zpět ≥24 hodin po výkonu
2<cca 50 kg, těžká obezita
3děti, > 80 let (terapeutické dávky)

Literatura: SÚKL. Clexane. SPC – Souhrn údajů o přípravku.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: GF – glomerulární filtrace; UFH – nefrakcionovaný heparin, BMI – body mass index