Přemostění

Přemostění (bridging) LMWH

Po 2 dnech vysazení orální antikoagulace nasadit LMWH a poslední dávku LMWH podat 24h před výkonem

INDIKOVÁNO1:

  • kovová chlopeň (především v mitrální pozici)
  • kovová chlopeň a fibrilace síní
  • fibrilace síní a mitrální stenóza
  • ≤3 měsíců po tromboembolii

u ostatních zhodnoť trombotické riziko2:

  • vysoké: fibrilace síní CHA2DS2 VASc ≥7 (roční riziko iktu >10%); anamnéza tromboembolické komplikace při přerušení antikoagulace
  • střední: fibrilace síní CHA2DS2 VASc 5-6 (roční riziko iktu 5-10%); tromboembolie před >3 měsíci
  • nízké: fibrilace síní CHA2DS2 VASc 1-4 (roční riziko iktu ˂5%), bez anamnézy tromboembolie

VŽDY PEČLIVĚ ZVAŽOVAT VE SPOLUPRÁCI S LÉKAŘEM INDIKUJÍCÍM ANTIKOAGULACI!
ZAJIŠTĚNÍ LMWH ZVYŠUJE RIZIKO KRVÁCENÍ A MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ PACIENTA!3

Literatura:
1Veitch AM et al. Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulation therapy, including DOAC. (BSG, ESGE). Endoscopy 2016;48:1-18.
2Doherty JU. 2017 periprocedural anticoagulation pathway. JACC 2017;69:871-98.
3Douketis JD, BRIDGE investigators. Perioperative bridging anticoagulation in patients with atrial fibrilation. N Engl J Med 2015;373:823-33.

Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz
Seznam zkratek: LMWH – nízkomolekulární heparin, DOAC – direktní orální antikoagulancia, CHA2DS2 VASc – skóre rizika tromboembolických komplikací fibrilace síní