Rizikový pacient

Rizikový pacient pro vysazení duální antiagregace

koronární stent zaveden:

  • ˂12 měsíců stent potažený lékem (drug-eluting stent DES)
  • ˂1 měsíc nepotahovaný kovový stent (bare-metal stent BMS)

˂1 měsíc po endovaskulární terapii obliterující tepenné aterosklerózy