Rizikový pacient

Pacient s vysokým rizikem trombózy při vysazení duální antiagregační terapie:

koronární stent* zavedený:

  • ≤ 3 měsíce stent potažený lékem (drug-eluting stent – DES)
  • ≤ 1 měsíc nepotahovaný kovový stent (bare metal stent – BMS)
  • ≤ 1 měsíc po endovaskulární terapii obliterující aterosklerózy periferních nebo viscerálních tepen
*možno zohlednit také počet, délku a lokalizaci stentu

Literatura: Douketis JD et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: an American College of Chest Physicians clinical practice guideline executive summary. Chest 2022;162:E207-E243.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz