koloskopie interval
perioperační před nebo za 3-6 měsíců po kurativní operaci1
1. pooperační 1 rok od předchozí koloskopie2
2. pooperační 3 roky od předchozí koloskopie2
3. a další pooperační 5 let od předchozí koloskopie2
karcinom rekta:
sigmoideoskopie nebo EUS
á 3-6 měsíců po 2-3 roky od operace
(navíc k výše uvedenému)

1v případě neprostupné stenózy + CT kolonografie nebo irigografie před operací
2event. dříve dle rizika a dokud trvá benefit

Literatura: Kahi ChJ. Colonoscopy surveillance after colorectal cancer resection: recommendations of the US multi-society task force on colorectal cancer. Gastrointest Endosc 2016;83:489-498.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz