koloskopie interval
perioperační před nebo do 6 měsíců po kurativní operaci1
1. pooperační 1 rok od operace (nebo perioperační koloskopie)
2. pooperační 3 roky od předchozí koloskopie2
3. a další pooperační 5 let od předchozí koloskopie2
karcinom rekta se zvýšeným rizikem lokální rekurence3:
sigmoideoskopie
á 3-6 měsíců po 2-3 roky od operace
(ke zvážení navíc k výše uvedenému)

1v případě neprostupné stenózy zvážit CT kolografii
2event. dříve dle rizika a dokud trvá benefit (<80 let věku)
3např. po operaci bez totální mezorektální excise

Literatura: Kahi ChJ. Colonoscopy surveillance after colorectal cancer resection: recommendations of the US multi-society task force on colorectal cancer. Gastrointest Endosc 2016;83:489-498. Hassan C et al. Endoscopic surveillance after resection for colorectal cancer: ESGE and ESDO guideline. Endoscopy 2019;51:266-277.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz