Stanovení intervalu dispenzární koloskopie

Dispenzární skupina
kolorektální preneoplastická léze (adenom, pilovitá léze)
kolorektální karcinom
hereditární vlivy
idiopatický střevní zánět s postižením tračníku
Podmínkou dispenzarizace je kvalitní koloskopie.
Více informací

Literatura: Falt P. Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii. Gastroent Hepatol 2016;70(6):523-538.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz