Hereditární riziko věk zahájení (rok) interval (rok)
rodinná anamnéza chci vědět více
Lynchův syndrom 20-25 (MLH1/MSH2), 25-30 (MSH6/PMS2)1 1-2
Familiární adenomatózní polypóza 10-15 (FAP), 18-20 (AFAP), 25-30 (MAP) 12

1o 2-5 let dříve než nejmladší postižený
2po kolektomii pokračují kontroly rekta/ileo-análního pouche á 1 rok, kontroly ileostomie á 2 roky

Literatura: Syngal S. ACG clinical guideline: Genetic testing and management of hereditary gastrointestinal cancer syndromes. Am J Gastroenterol 2015;110:223-262.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: FAP-familiární adenomatózní polypóza, AFAP-atenuovaná FAP, MAP-MUTYH asociovaná polypóza