Rodinná anamnéza

Příbuzný s CRC (věk) zahájení (rok) interval (rok)
I. stupně <60 40 (-10)1 3-52
II. stupně <50 50 5
I. stupně ≥60 50 52
druhý I. st. 40 (-10)1 3-52
druhý II. st. 50 5

1o 10 let dříve než postižený příbuzný
2lze aplikovat stejně i na pokročilý adenom (10mm, HGD) event. každý adenom

Literatura: Suchánek, Š. Dispenzární koloskopie. In: Falt P. Koloskopie. Praha: Grada, ©2015, s. 36-42. ISBN 978-80-247-5284-6.
Samadder NJ. Hereditary and common familial colorectal cancer: evidence for colorectal screening.Dig Dis Sci 2015;60:734-747.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz

Seznam zkratek: CRC-kolorektální karcinom, HGD-vysoký stupeň dysplázie