Více informací

Sedm klíčových výkonnostních měřítek
1. adekvátní příprava tračníku (≥90%)
2. intubace céka (≥90%)
3. četnost detekce adenomů (≥25%)
4. správná technika odstraňování pre/neoplastických lézí (≥80%)
5. četnost komplikací
6. spokojenost pacienta
7. správné doporučení dispenzarizace po odstranění pre/neoplastické léze

Literatura: Kaminski MF. Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy (ESGE). Endoscopy 2017;49:378-397.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz