skupina adenom pilovitá léze
nízké riziko velikost < 10 mm < 10 mm
počet 1-2
histologie tubulární  
dysplázie nízký stupeň bez
vysoké riziko velikost ≥ 10 mm1 ≥ 10 mm
počet ≥ 31
histologie vilózní složka
dysplázie vysoký stupeň přítomná
chci vědět více (cave: polypóza) chci vědět více (cave: polypóza)

1při počtu polypů ≥ 5 nebo velikosti ≥ 20 mm zvažovat kontrolu po 1 roce
2kontrola po snesení léze ≥ 10 mm po částech za 3-6 měsíců

Literatura: Hassan C. Post-polypectomy surveillance. ESGE guideline. Endoscopy 2013;45:842-851.
Atkin WS. European guideline for quality assurance in colorectal cancer screening and surveillance. First edition. Colonoscopic surveillance following adenoma removal. Endoscopy 2012;44:SE151-163.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz