Zvažovat pilovitou polypózu: počet polypů:
pilovitá léze ≥5 proximálně a ≥2 nad 10 mm
jakýkoliv proximálně a polypóza u příbuzného I.st.
>20 v celém tračníku
histologie velikost (mm) počet lokalizace interval (rok)
hyperplastický polyp <10 rektosigma 10
≤5 ≤3 proximálně 10
≥4 proximálně 5
>5 ≥1 proximálně 5
pilovitý polyp <10 <3 5
≥10 1 3
<10 ≥3 3
≥10 ≥2 1-3
+ dysplázie 1-3
Literatura: Rex DK. Serrated lesions of the colorectum: review and recommendations from an expert panel. Am J Gastroent 2012;107:1315-1329.
Zpětná vazba: jiri.cyrany@fnhk.cz