Novinky a aktuality


GASTRO 2020 Prague

3. – 5. 12. 2020 Gastro Prague 2020. Zveme vás na 16. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, které se budou konat letos výjimečně v Praze, jako součást mezinárodního kongresu GASTRO 2020 Prague An Annual Meeting WGO/CSG. Společně ve spolupráci s World Gastroenterology Organisation má Česká gastroenterologická společnost mimořádnou čest hostit jeden z nejvýznamnějších mezinárodních kongresů. Budete tak mít příležitost užít si  [...]

Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru (aktualizováno 24. 6. 2020)

Vážené kolegyně a kolegové,   vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě i v České republice, s ohledem na šíření infekce virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID – 19) i vzhledem ke specifikům gastrointestinální endoskopie (blízký kontakt mezi pacienty a personálem, tvorba aerosolu v průběhu horní endoskopie, riziko fekálně – orálního přenosu) vydává předsednictvo výboru ČGS ČLS JEP tyto informace k provozu endoskopické praxe. [...]

COVID-19: Desatero pro IBD pacienty

Vážené kolegyně a kolegové, s ohledem na množící se dotazy ohledně postupů pro IBD pacienty zveřejňujeme  Desatero pro IBD pacienty. Jedná se o  aktualizovanou verzi k 19.3.2020. doc. Martin Bortlík, Ph.D. pracovní skupina IBD    

Přehled odkazů: COVID-19

Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách UEG byl publikován seznam relevantních odkazů na doporučení, stanoviska i publikace se vztahem k infekci virem SARS-CoV-9 a gastroenterologii/hepatologii: https://www.ueg.eu/news/news/news-details/article/covid-19-scientific-information-for-the-digestive-health-community/  

Smuteční oznámení o úmrtí MUDr. Marka Beneše

S hlubokou bolestí oznamuji, že po krátké nemoci zemřel skvělý člověk, doktor Marek Beneš. Marek nastoupil na Kliniku hepatogastroenterologie IKEM téměř před dvaceti lety. Rychle se vypracoval na výborného internistu, všestranného  hepatogastroenterologa a endoskopistu. Před několika lety si zvolil svébytnou dynamicky se rozvíjející a velmi perspektivní superspecializaci bariatrickou endoskopii a záhy se stal ve spolupráci s izraelskými [...]

Smuteční oznámení o úmrtí doc. MUDr. Jana Kotrlíka, CSc., bývalého předsedy ČGS ČLS JEP

V zármutku oznamujeme všem členům, spolupracovníkům a odborné veřejnosti, že dne 4. 6. 2020 zemřel ve věku 91 let doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc. Na památku docenta MUDr. Jana Kotrlíka, CSc.