Novinky a aktuality


7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Dovolujeme si Vás pozvat na 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 10.- 12. listopadu 2021 v online formátu. Registrace budou spuštěny 1. května 2021. Více informaci naleznete zde.    

Výběrové řízení na pořádání 17. vzdělávacích a postgraduálních gastroenterologických dní v Karlových Varech

Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství 17. vzdělávacích a postgraduálních gastroenterologických dní v Karlových Varech, 1. – 3. 12. 2022. Vyzýváme zájemce, aby svou kandidaturu oznámili do 31. 10. 2021 na adresu předsedy ČGS ČLS JEP doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D., ondrej.urban@fnol.cz a v kopii na sekretariát ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com. Vlastní výběrové řízení proběhne formou prezentace či videoprezentace na schůzi výboru ČGS dne 10. 11. 2021 od 19 hodin v Praze, Clarion Congress hotel, Freyova 33, Praha 9. O výsledku výběrového [...]

Výsledky voleb do rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP

Vážení členové Sekce ambulantních gastroenterologů, v souladu s usnesením výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) proběhly v termínu od 6. 9. 2021 do 19. 9. 2021 volby do rady Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS pro volební období 2021-2025. Volební komise obdržela 20. 9. 2021 protokol o výsledku elektronické volby: hlasovalo 39 ze 68 oprávněných voličů (57 %). Vzhledem [...]

ESGE Days 2022

ESGE Days 2022 se uskuteční v termínu 28. – 30. 4. 2022 v Praze! Další informace můžete sledovat na webu akce.

Gastro 2021 Prague / A Joint Meeting WGO/CSG

Světová gastroenterologická organizace (World Gastroenterology Organization – WGO) a Česká gastroenterologická společnost pořádají v Praze kongres (9. – 11. 12. 2021) v hybridní podobě s preferencí prezenční účasti. Registrujte se prostřednictvím stránek akce

Aktuální informace o vakcinaci IBD pacientů dle současného pokynu MZ ČR

Na základě aktuálního rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR došlo k rozšíření skupiny chronicky nemocných pacientů, jimž může být poskytnut kód pro registraci do Centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19. Do aktuálního seznamu byli nově zařazeni i nemocní s idiopatickými střevními záněty (viz příloha), a to s platností od pondělí 12.4.2021. Nadále zůstává i možnost vakcinace pacientů s IBD v ordinacích [...]

1. ročník Ceny profesora Laty

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP vyhlašuje 1. ročník  CENY PROFESORA LATY  s finanční dotací 50 000 Kč o nejlepší práci na téma „Využití umělé inteligence v digestivní endoskopii“  

Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru (aktualizováno 20. 7. 2021)

Vážené kolegyně a kolegové,   vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě i v České republice, s ohledem na šíření infekce virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID – 19) i vzhledem ke specifikům gastrointestinální endoskopie (blízký kontakt mezi pacienty a personálem, tvorba aerosolu v průběhu horní endoskopie, riziko fekálně – orálního přenosu) vydává předsednictvo výboru ČGS ČLS JEP tyto informace k provozu endoskopické praxe. [...]