Novinky a aktuality


Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronavirem (aktualizováno 28.3.2020)

Vážené kolegyně a kolegové,   vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě i v České republice, s ohledem na šíření infekce virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID – 19) i vzhledem ke specifikům gastrointestinální endoskopie (blízký kontakt mezi pacienty a personálem, tvorba aerosolu v průběhu horní endoskopie, riziko fekálně – orálního přenosu) vydává předsednictvo výboru ČGS ČLS JEP tyto informace k provozu endoskopické praxe. [...]

COVID-19: Desatero pro IBD pacienty

Vážené kolegyně a kolegové, s ohledem na množící se dotazy ohledně postupů pro IBD pacienty zveřejňujeme  Desatero pro IBD pacienty. Jedná se o  aktualizovanou verzi k 19.3.2020. doc. Martin Bortlík, Ph.D. pracovní skupina IBD    

Přehled odkazů: COVID-19

Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách UEG byl publikován seznam relevantních odkazů na doporučení, stanoviska i publikace se vztahem k infekci virem SARS-CoV-9 a gastroenterologii/hepatologii: https://www.ueg.eu/news/news/news-details/article/covid-19-scientific-information-for-the-digestive-health-community/  

Zastavení voleb do rady Sekce mladých gastroenterologů

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, volební komise se rozhodla zastavit elektronické volby do rady Sekce mladých gastroenterologů (SMG) a dosavadní hlasování anulovat. Důvodem jsou znovu problémy s nekompletním seznamem členů, které jsou podmíněny systémem členské evidence ČLS JEP. Dosud došlé předvolebních materiálů jsou vystaveny na webových stránkách ČGS, další je možné od tohoto sdělení do odvolání k publikaci zasílat. Zde je  publikován stávající seznam členů [...]

UEG Week 2020

V termínu 10.-14.10.2020 se koná UEG Week 2020. Informace o konané akci Registrace  

GASTRO 2020 Prague

3. – 5. 12. 2020 Gastro Prague 2020 / 16. vzdělávací diskusní a gastroenterologické dny Web kongresu Registrační formulář