Novinky a aktuality


Výběrové řízení na pořádání 18. vzdělávacích a postgraduálních gastroenterologických dní v Karlových Varech

Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství 18. vzdělávacích a postgraduálních gastroenterologických dní v Karlových Varech, 21. – 23. 11. 2024. Vyzýváme zájemce, aby svou kandidaturu oznámili do 30. 9. 2023 na adresu předsedy ČGS ČLS JEP doc. MUDr. Ilji Tachecího, Ph.D., tacheci@gmail.com a v kopii na sekretariát ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com. Vlastní výběrové řízení proběhne formou prezentace či videoprezentace na schůzi výboru ČGS dne 3. 10. 2023 od 13 hodin v Ústí nad Labem, Hotel Větruše, Fibichova 392/23, Ústí [...]

1. ročník Ceny profesora Laty

Česká gastroenterologická společnost vyhlašuje 1. ročník Ceny profesora Laty s finanční dotací 50 000 Kč o nejlepší práci na téma „Využití pokročilých technologií a postupů v digestivní endoskopii“.

banner 600x300 pre SGS

37. slovenský a český gastroenterologický kongres, 30. 11. – 1. 12. 2023

Zveme Vás na 37. slovenský a český gastroenterologický kongres ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2023 v Bratislavě


Hradecké gastroenterologické dny 2023

Hradecké gastroenterologické dny se konají v termínu 23. – 24. března 2023 a přivítají předsedu Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE) prof. Helmuta Messmanna. Stránky akce

Medaile

Ocenění pro PS IBD – medaile Slovenské gastroenterologické společnosti

Pracovní skupina pro IBD obdržela při příležitosti 20. výročí vzniku slovenské “IBD pracovnej skupiny” pamětní medaili od Slovenské gastroenterologické společnosti. Stalo se tak v průběhu jubilejního 20. Slovensko-českého IBD dne v Nitře dne 28.4.2023.