Novinky a aktuality


Výsledky voleb do rady Sekce mladých gastroenterologů ČGS ČLS JEP

Zápis jednání volební komise ze dne 18.9.2020 VÝSLEDEK VOLEB DO RADY SEKCE MLADÝCH GASTROENTEROLOGŮ ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Místo konání: Beskydské gastrocentrum, Nemocnice Frýdek-Místek p.o. Volební komise se sešla ve složení: MUDr. Jiří CYRANY Ph.D., MUDr. Alena Černá, MUDr. Vladimír NOSEK Vážení členové Sekce mladých gastroenterologů, V souladu s usnesením výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) České lékařské společnosti [...]

UEG Week 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na UEG Week 2020, který se koná v termínu 11.- 13. října 2020. Vzhledem k aktuální situaci se kongres přesouvá do virtuálního prostředí a to na zcela novou, interaktivní platformu. Na ní bude zachována možnost komunikace s přednášejícím a setkání se s kolegy s celého světa. Program kongresu najdete zde. Registraci a více informaci o celé akci, [...]

7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Dovolujeme si Vás pozvat na 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 10.- 12. listopadu 2021. Kongres proběhne v Praze v Clarion Congress Hotel Prague. Registrace budou spuštěny 1.dubna 2021. Více informaci naleznete zde.    

GASTRO 2020 Prague

3. – 5. 12. 2020 Gastro Prague 2020. Zveme vás na 16. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, které se budou konat letos výjimečně v Praze, jako součást mezinárodního kongresu GASTRO 2020 Prague An Annual Meeting WGO/CSG. Společně ve spolupráci s World Gastroenterology Organisation má Česká gastroenterologická společnost mimořádnou čest hostit jeden z nejvýznamnějších mezinárodních kongresů. Budete tak mít příležitost užít si  [...]

Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru (aktualizováno 24. 6. 2020)

Vážené kolegyně a kolegové,   vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě i v České republice, s ohledem na šíření infekce virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID – 19) i vzhledem ke specifikům gastrointestinální endoskopie (blízký kontakt mezi pacienty a personálem, tvorba aerosolu v průběhu horní endoskopie, riziko fekálně – orálního přenosu) vydává předsednictvo výboru ČGS ČLS JEP tyto informace k provozu endoskopické praxe. [...]

ESGE Connect 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář ESGE Connect 2020, který proběhne tentokrát vzhledem ke COVID situaci v online prostředí. Účast na seminář není zpoplatněna. Datum: 21.září 2020, 9.00 hod. – 18.00 hod. Více informací o celé akci, včetně programu naleznete na webu ESGE . Pro registraci využijte formuláře  ZDE  

Volby SMG 2020

Vážení členové Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP na návrh rady Sekce mladých gastroenterologů (SMG) svým usnesením z 29. 1. 2020 vyhlásil volby do rady SMG pro následující volební období. Výbor zvolil tyto členy volební komise: MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., Jičín MUDr. Alena Černá, Ostrava Vítkovice, člen SMG MUDr. Vladimír Nosek, Jablonec n. N. Na  návrh rady SMG volby probíhají elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP. Vzhledem k nekompletnímu seznamu členů, [...]