Novinky a aktuality


7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Dovolujeme si Vás pozvat na 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 10.- 12. listopadu 2021 v online formátu. Registrace budou spuštěny 1. května 2021. Více informaci naleznete zde.    

Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru (aktualizováno 20. 7. 2021)

Vážené kolegyně a kolegové,   vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě i v České republice, s ohledem na šíření infekce virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID – 19) i vzhledem ke specifikům gastrointestinální endoskopie (blízký kontakt mezi pacienty a personálem, tvorba aerosolu v průběhu horní endoskopie, riziko fekálně – orálního přenosu) vydává předsednictvo výboru ČGS ČLS JEP tyto informace k provozu endoskopické praxe. [...]

Volby Sekce ambulantních gastroenterologů 2021

Vážení členové Sekce ambulantních gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP na návrh rady Sekce ambulantních gastroenterologů svým usnesením z 10. 6. 2021 vyhlásil volby do rady Sekce ambulantních gastroenterologů pro následující čtyřleté volební období. Výbor zvolil tyto členy volební komise: MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., Hradec Králové MUDr. Naděžda Machková, Praha, členka Sekce [...]

ESGE Days 2022

ESGE Days 2022 se uskuteční v termínu 28. – 30. 4. 2022 v Praze! Další informace můžete sledovat na webu akce.

Aktuální informace o vakcinaci IBD pacientů dle současného pokynu MZ ČR

Na základě aktuálního rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR došlo k rozšíření skupiny chronicky nemocných pacientů, jimž může být poskytnut kód pro registraci do Centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19. Do aktuálního seznamu byli nově zařazeni i nemocní s idiopatickými střevními záněty (viz příloha), a to s platností od pondělí 12.4.2021. Nadále zůstává i možnost vakcinace pacientů s IBD v ordinacích [...]

1. ročník Ceny profesora Laty

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP vyhlašuje 1. ročník  CENY PROFESORA LATY  s finanční dotací 50 000 Kč o nejlepší práci na téma “Využití umělé inteligence v digestivní endoskopii”  

16th Congress of ECCO

Dovolujeme si Vás pozvat na 16. ECCO kongres, který se bude konat v termínu 7. až 10. července 2021. Kongres proběhne virtuální formou.   Please be informed about the upcoming Annual Congress of the European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), which will be taking place virtually on July 2-3 & July 8-10. The online registration is now available [...]