Novinky a aktuality


1. ročník Ceny profesora Laty

Česká gastroenterologická společnost vyhlašuje 1. ročník Ceny profesora Laty s finanční dotací 50 000 Kč o nejlepší práci na téma „Využití pokročilých technologií a postupů v digestivní endoskopii“.

Hradecké gastroenterologické dny 2023

Hradecké gastroenterologické dny se konají v termínu 23. – 24. března 2023 a přivítají předsedu Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE) prof. Helmuta Messmanna. Stránky akce

Zemřel prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 zemřel vynikající mezinárodně uznávaný chirurg, pedagog, vědec a člověk s velkým charakterem prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Byl dlouholetým členem České gastroenterologické společnosti a zastával i funkce ve výboru ČGS. Čest jeho památce. za výbor ČGS ČLS JEP doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. předseda ČGS ČLS JEPHereditární nádorová onemocnění v klinické praxi

V nakladatelství GRADA vyšla nová kniha Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi kolektivu autorů pod vedením genetičky doc. MUDr. Lenky Foretové, Ph.D. z Masarykova onkologického ústavu. V návaznosti na činnost FAP registru a pracovní skupiny ČGS byl ke spoluautorství kapitoly Adenomatózní polypózní syndromy přizván MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. Publikace je tak výsledkem mezioborové spolupráce, především s genetiky a onkology.Hereditární [...]