Volby SMG 2020

Vážení členové Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS JEP,

výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP na návrh rady Sekce mladých gastroenterologů (SMG) svým usnesením z 29. 1. 2020 vyhlásil volby do rady SMG pro následující volební období. Výbor zvolil tyto členy volební komise:

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., Jičín

MUDr. Alena Černá, Ostrava Vítkovice, člen SMG

MUDr. Vladimír Nosek, Jablonec n. N.

Volby proběhnou na návrh rady SMG elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP.

V období od tohoto vyhlášení do 21. 2. 2020 má kterýkoliv člen SMG možnost zveřejnění předvolebního materiálu na webových stránkách ČGS (rozsah do 1800 znaků vč. mezer + fotografii, možno zasílat na sekretariát ČGS).

V termínu od 24. 2. do půlnoci 6. 3. 2020 budete mít možnost volby ze všech členů SMG ČGS kromě členů volební komise. Každý volič může volit pouze jednou, vybrat můžete maximálně 4 členy rady. Zpráva o spuštění voleb pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail uvedený v centrální evidenci členů ČLS JEP prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.

Volební komise obdrží protokol o výsledku elektronické volby, který uvede jako přílohu zápisu o výsledku voleb, který členové volební komise opatří podpisy a případnými námitkami při svém setkání 19. 3. 2020. Obdrží-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise. Výsledky voleb budou vyhlášeny 20. 3. 2020 na webových stránkách společnosti www.cgs-cls.cz.

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně do 1 měsíce od vyhlášení výsledku voleb na adresu sekretariátu ČGS, o stížnosti rozhoduje volební komise.

Přeji Vám dobrou volbu.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

 

Kandidáti:

MUDr. Denisa Erhartová

MUDr. Eva Evinová

MUDr. Barbora Packová

MUDr. Štěpán Šembera

MUDr. Michaela Šramková

MUDr. Martin Vašátko