Volby SMG 2020

Vážení členové Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS JEP,

výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP na návrh rady Sekce mladých gastroenterologů (SMG) svým usnesením z 29. 1. 2020 vyhlásil volby do rady SMG pro následující volební období. Výbor zvolil tyto členy volební komise:

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., Jičín

MUDr. Alena Černá, Ostrava Vítkovice, člen SMG

MUDr. Vladimír Nosek, Jablonec n. N.

Na  návrh rady SMG volby probíhají elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP.

Vzhledem k nekompletnímu seznamu členů, podmíněnému systémem členské evidence ČLS JEP, byly volby v původním termínu zastaveny a anulovány, jejich restart pak znemožnila na jaře tohoto roku epidemiologická situace.

Po domluvě se stávající radou SMG a výborem ČGS se volební komise rozhodla vyhlásit nový termín voleb.

V období od tohoto vyhlášení do 15. 8. 2020 má kterýkoliv člen SMG možnost zveřejnění předvolebního materiálu na webových stránkách ČGS (rozsah do 1800 znaků vč. mezer + fotografii, možno zasílat na sekretariát ČGS).

Seznam členů SMG ČGS tak, jak nám byl předložen členskou evidencí ČLS JEP a dosud opraven je také zveřejněn na webových stránkách ČGS. Vzhledem k ochraně osobních údajů je publikován ve formě osobních čísel ČLS JEP (osobní číslo najdete v e-mailové výzvě k zaplacení příspěvků, kterou jste obdrželi 20. 2. 20 z adresy info@cls.cz v kolonce variabilní symbol). Věnujte prosím pozornost tomuto seznamu, a pokud v něm nejste uvedeni přesto, že se považujete za člena SMG ČGS, sdělte to sekretariátu ČGS na adresu pfeiferova.martina@gmail.com do 15. 8. 2020 – k tomuto datu bude volební seznam uzavřen.

V termínu od 31. 8. 2020 do půlnoci 13. 9. 2020 budete mít možnost volby ze všech členů SMG ČGS kromě členů volební komise. Každý volič může volit pouze jednou, vybrat můžete maximálně 4 členy rady. Zpráva o spuštění elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail uvedený v centrální evidenci členů ČLS JEP automatickým systémem z e-mailu noreply@greception.com.

Volební komise obdrží protokol o výsledku elektronické volby, který uvede jako přílohu zápisu o výsledku voleb, který členové volební komise opatří podpisy a případnými námitkami při svém setkání 24. 9. 2020. Obdrží-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise. Výsledky voleb budou vyhlášeny 25. 9. 2020 na webových stránkách společnosti www.cgs-cls.cz

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně do 1 měsíce od vyhlášení výsledku voleb na adresu sekretariátu ČGS, o stížnosti rozhoduje volební komise.

Přeji Vám dobrou volbu.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.